HolloWilloW of Gnaag

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Bob Dylan - Masters of war

Opäť raz sa pokúsim priblížiť trošku poézie. Aby som neskočil po dlhej dobe na súši hneď do hlbokej vody, vybral som si naozaj ľahko pochopiteľnú folkovú pieseň. Často charakterizovaná ako "the most well-known antiwar song"

Aby som ani tým anglicky menej zdatným nespôsobil ujmu na psychickom zdraví [Nie, že by som ja bol nejako neskutočne zdatný, stalo sa však, že práve pri tejto piesni som poznal všetky slová], ponúkam okrem pôvodného textu aj môj skromný preklad. Prebásňovať nebudem, nemám čas. Vlastne... Nechce sa mi.

|English version:

1. Come you masters of war
You that build all the guns
You that build the death planes
You that build the big bombs
You that hide behind walls
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks

2. You that never done nothin`
But build to destroy
You play with my world
Like it`s your little toy
You put a gun in my hand
And you hide from my eyes
And you turn and run farther
When the fast bullets fly

3. Like Judas of old
You lie and deceive
A world war can be won
You want me to believe
But I see through your eyes
And I see through your brain
Like I see through the water
That runs down my drain

4. You fasten the triggers
For the others to fire
Then you sit back and watch
When the death count gets higher
You hide in your mansion
As young people`s blood
Flows out of their bodies
And is buried in the mud

5. You`ve thrown the worst fear
That can ever be hurled
Fear to bring children
Into the world
For threatening my baby
Unborn and unnamed
You ain`t worth the blood
That runs in your veins

6. How much do I know
To talk out of turn
You might say that I`m young
You might say I`m unlearned
But there`s one thing I know
Though I`m younger than you
Even Jesus would never
Forgive what you do

7. Let me ask you one question
Is your money that good
Will it buy you forgivness
Do you think that it could
I think you will find
When your death takes its toll
All the money you made
Will never buy back your soul

8. And I hope that you die
And your death`ll come soon
I will follow the casket
In the pale afternoon
And I`ll watch while you`re lowered
Down to your deathbed
And I`ll stand o`er your grave
`Till I`m sure that you`re dead

Slovenská verzia

1. Prídte páni vojny
Vy, ktorí vyrábate všetky zbrane
Vy, ktorí vytvárate polia smrti
Vy, ktorí vyrábate všetky bomby
Vy, ktorí sa skrývate za múrmi
Vy, ktorí sa skrývate za stolmi
Chcel som iba aby ste vedeli,
že vidím cez vaše masky

2. Vy, ktorí ste nikdy nič neurobili
Budovali ste len pre ničenie
Hráte sa s mojím svetom
Ako s vašou hračkou
Vy mi dávate do rúk zbraň
A skrývate sa pred mojím pohľadom
A otáčate sa bežať ďalej
Keď smrtiace výstrely lietajú

3. Ako Judáš z dávnych vekov
Klamte a podvádzate
Svetová vojna môže byť vyhraná
Chcete aby som uveril
Ale ja vidím cez vaše oči
A vidím cez vaše mozgy
Tak ako vidím cez vodu
Ktorá tečie mojím umývadlom

4. Pripevňujete zásobníky
Iným, aby strieľali
Potom sadáte a sledujete
Keď počty mŕtvych rastú
Skrývate sa vo svojich vilách
Kým krv mladých ľudí
Vyteká z ich tiel
A je pochovaná v blate

5. Zasiali ste ten najhorší strach
Aký len mohol byť zasiaty
Strach priviesť dieťa
Na tento svet
Za ohrozovanie môjho dieťaťa
Nenarodeného a bez mena
Nie ste hodný krvi
Ktorá prúdi vašimi žilami

6. Koľko toho už viem
Že vravím bez vyzvania
Môžete tvrdiť, že som mladý
Môžete tvrdiť, že som neskúsený
Ale niečo predsa len viem
I keď som mladší než vy
Dokonca ani Ježiš by nikdy
Neodpustil, čo robíte

7. Dovoľte mi položiť otázku
Sú peniaze natoľko dobré
Dokážu Vám kúpiť odpustenie?
Myslíte, že sa to dá?
Myslím, že si uvedomíte
Keď si smrť vezme svoju daň
Všetky peniaze, ktoré máte
Vám nikdy nekúpia späť dušu

8. A dúfam, že umriete
A vaša smrť príde skoro
Budem kráčať popri rakve
V ten svetlý večer
A budem sledovať ako klesáte
Dole na miesto vášho odpočinku
A budem stať nad vaším hrobom
Až kým si budem istý, že ste mŕtvi.


Bolo by azda smiešne teraz ešte niečo ďalšie vysvetľovať. Dylanova pieseň hovorí k poslucháčovi celkom jasnou rečou. Azda každý pochopil jednoznačnú protivojnovosť tohto diela. Nikomu však neuškodí ak napíšem pár slov o pohnútkach Boba Dylana na napísanie tejto piesne.

Dielo "Masters of war" uzrelo svetlo sveta 21. januára 1963, nahraná však bolo až 24. apríla, keď sa skončili práce na albume "The Freewheelin’ Bob Dylan"

Ak vám história nie je úplne ľahostajná tak viete, že v tomto čase bola v plnom prúde vojna vo Vietname. Jeden z najväčších amerických omylov. Pieseň by sa dala charakterizovať ako na túto dobu štandardná. Mnoho umelcov proti tejto vojne značne protestovali. Napriek tomu stále prináša istú myšlienku. Vojny sa predsa ešte neskončili. Dôležité však je nájsť aj síce stále politický no nie priamo vojnový aspekt diela. Politické klamstvo...


Co tím chtěl autor říci? | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014