HolloWilloW of Gnaag

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Naozaj bol potrebný hriech Adamov?

Opäť raz je to za nami. Najdlhšia omša kresťanského roku je odslúžená a všetci, ktorí dodržiavame tradície sme sa po návrate z kostola napchali tak, aby sme vydržali aj ten pôst, ktorý príde budúci rok. Hoci sa liturgické texty rok, čo rok opakujú, zakaždým sa mi podarí z dvojhodinového rituálu zachytiť iné dve vety. Tentokrát som ale zostal zmätený.
Aká nesmierna je voči nám tvoja dobrota, Otče, aká nevyspytateľná je tvoja láska! Aby si vykúpil otroka, vydal si na smrť vlastného Syna! Naozaj potrebný bol hriech Adamov, ktorý zotrela smrť Kristova! Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ!

Rozumiem aj argumentom typu "boží plán" aj odovzdanosti veci dejín spásy. Nechápem, ale dvom veciam. Je v týchto vetách naozaj povedané, že Boh a aj my sme potrebovali Adamov hriech? A môžeme hovoriť o šťastí, že prví ľudia (v texte sa hovorí iba o Adamovi, ale ide o básnickú skratku, nie o ospravedlnenie Evinej viny, preto budem vo svojej úvahe používať oboch) spáchali prvý hriech?

Ak bol Adamov hriech naozaj potrebný, bol určite potrebný aj had, ktorý Adama a Evu k hriechu naviedol. Básnik, ktorý to dotiahol až tak ďaleko, že jeho verše sa používajú počas najdôležitejšej liturgie kresťanského kalendára, nám takto vraví, že k spáse potrebujeme hriech. Táto myšlienka nie je stará, je však od nej už len krôčik k priznaniu, že k dobru potrebujeme aj zlo a síce, v kresťanskom ponímaní, diabla. To sa priamo sporí s kresťanskou náukou nielen o tom, že všetci by sme mali byť dobrí, ale aj s teóriou o konečnom porazení diabla, až príde posledný súd.

Samozrejme, po poslednom súde, teda po skončení tohto sveta, už nebude svet, a teda nebude potrebné na udržanie dobra v ňom akceptovať aj existenciu opačného extrému, teda zla. Avšak, aby sme pochopili o čo ide. Teória o nevyhnutnosti zla pre existenciu dobra patrí k náuke východných náboženstiev. Všetci ho poznáme skrz známy symbol jin-jang, ktorý určite nepatrí k obľúbeným artefaktom kresťanských denominácií. Opäť raz zostávam zmätený.

Autor ďalej poukazuje na to, že Adamova vina je šťastná, teda spôsobená šťastím. Šťastena, antická bohyňa, nám teda zabezpečila to, že k nám prišiel vznešený Vykupiteľ. Vo voľnom preklade zložitého básnického obrazu vlastne básnik hovorí toto: "Ďakujme šťastiu, že Adam bol natoľko človekom, že spáchal hriech, pretože ho od neho mohol prísť očistiť vykupiteľ."

Ak to spojíme s prvou časťou básnikovho uvažovania, dostaneme niečo takéto:

Môžeme ďakovať šťastiu a diablovi, že spoločne presvedčili Adama a Evu, aby nepočúvli Boha. Inak by totiž Boh nebol prišiel opäť na zem v podobe Vykupiteľa.

Je nás viac, ktorí si myslíme, že ak by nebolo diabla a toho "šťastia", nemusel by sa Boh vôbec vracať. Ľudia by totiž od neho nemuseli odísť.

Co tím chtěl autor říci? | stály odkaz

Komentáre

 1. zaujímavá otázka
  Trochu som okolo toho aj googlil....Pravdepodobne Boh vo svojom pláne získať lásku ľudí počítal s tým, že ľudia si ho naozaj zamilujú až vtedy, keď ich vytiahne z brindy. Človek naozaj ocení lásku, iba keď cíti, že si ju nezaslúži. Keď sa človek cíti milovania hodný, tak sa nechá od toho druhého milovať bez toho aby aj on ľúbil. Aj podobenstvo o návrate marnotratného syna hovorí o tom aký je stratený sin vďačný, keď mu otec všetko odpustí, naopak poslušný syn je nejaký nespokojný... Sú aj podobenstvá o odpusťaní dlhov, čím vačší dlh veriteľ človeku odpustí, tým mu je človek vďačnejší. Nakoniec, ale keď si ľudia Boha zamilujú, tak zlo, hriech aj diabol sa stáva nepotrebným a môžu byť zo sveta odstránené, teda teória o konečnom odstránení diabla môže byť v súlade s teóriou potrebnosti diabla na začiatku dejín.
  publikované: | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Kto teda ako Boh?
  Rozumiem, čo ale potom s tvrdením, že padlý anjel, teda diabol sa padlým anjelom stal pre svoju vlastnú pýchu. Bola pýcha diabla tiež súčasťou božieho plánu? A to všetko preto, aby Boh mohol prísť na zem?

  Ak áno, tak by bolo zaujímavé sa pozrieť na to, že sa nemožno čudovať diablovi, keď sa odmietol skloniť pred človekom. Vedel, že v Božom pláne je práve človek jeho záhubou? Nebyť človeka, diabol by totiž nemusel spyšnieť a odísť od Boha.

  To je ale zacyklenie celého problému. Ak by nebolo diabla, nebolo by spasenia, a zároveň ak by nebolo potreby spasenia, nebolo by diabla.
  publikované: | autor: Gnaag (e-mail, web, autorizovaný)
 3. Hos­podin riekol Satanovi: Aj­hľa, v tvojich rukách je všet­ko
  Máš pravdu s tým zacyklením, akurát začínam pomaly stracať pochopenie prečo je to pre teba problematické...

  Zrejme, keby človek vedel Boha milovať už v raji hneď po stvorení, nebol by potrebný diabol ani spasenie. Keby nebola pýcha v Adamovi a Eve, diablova pýcha by sa ich netýkala. Pýcha diabla bola teda asi potrebná na odstránenie pýchy Adama a Evy, aby boli schopní milovať Boha. Otázka je prečo stvoril Boh ľudí pyšných? Zrejme pyšný je automaticky každý človek, kým sa nepopáli. Všimol si si inak, aký majú Boh a Satan kolegiálny vzťah v na začiatku Knihy Jobovej? ....

  "Vtedy Hos­podin riekol Satanovi: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan od­povedal Hos­podinovi: Z po­tuliek po zemi a z po­chôdz­ky po nej. 8 Nato po­vedal Hos­podin Satanovi: Všimol si si môj­ho služob­níka Jóba? Lebo na zemi nieto jemu podob­ného, bez­úhon­ného, úp­rim­ného, bohaboj­ného muža, ktorý by sa stránil zlého. 9 Satan od­povedal Hos­podinovi: Či je Jób za­dar­mo bohaboj­ný? 10 Ne­oh­radil si ho zo všet­kých strán i s jeho domom i so všet­kým, čo má? Dielo jeho rúk si požeh­nal a jeho statok sa rozm­nožil v krajine. 11 Ale len vy­stri ruku a dot­kni sa všet­kého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať? 12 Vtedy Hos­podin riekol Satanovi: Aj­hľa, v tvojich rukách je všet­ko, čo má, len na neho rukou ne­siahaj! Nato Satan od­išiel spred Hos­podina. "

  publikované: | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. treba asi prestat zonglovat z dvoma pojmami...
  ..a zobrat si k nim este treti.... namiesto...Ak by nebolo diabla, nebolo by treba spasenia, ak by nebolo potreby spasenia nebolo by treba diabla....treba pridat este lasku... Ak by nebolo diabla, nebolo by potreby spasenia, ale nevznikla by u cloveka laska.... kedze ciel je laska, je potrebne cloveka spasit a k spaseniu je potrebne aby ho najprv diabol zviedol.
  publikované: | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. ...a
  nemôže to byť tak..že..
  dvaja v jednom sú..a každý osve nemajú význam..?
  BOH potrebuje SATANA..a opačne..

  prosím-neukameňujte ma..
  všetci sa snažíme rozumieť..
  lenže
  BOHA nemožno rozumieť..chápať..boli by sme NíM..
  len Veriť-či-neveriť..pochybovať..
  užívať dané v prospech seba a iných..
  ako?prečo?
  odpoved nepoznáme..
  publikované: | autor: r (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. Je teda tak, že bez človeka by nebolo Boha?
  Pretože Boh je láska. A Boh stvoril človeka, na svoj obraz ho stvoril... Vráťme sa späť k tomu, že bez diabla by nebolo spasenia a ako vravíš ty, ani lásky. Bolo by Boha bez lásky? Cyklíme to. Láskou si von nepomôžeme.

  Nie je to skôr tak, že Boh vďaka svojej veľkej láske tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna aby svet spasil? Ale ak by nebolo diabla, respektíve hriechu prvých ľudí, Boh by svet spasiť nemusel a bolo by vo výsledku rovnako dobre, pretože už akt stvorenia sveta je aktom lásky? V tom prípade by sme ale museli uznať, že básnik, ktorého texty sú použité v liturgických textoch na bielu sobotu bol jednoducho asi iba príliš iniciatívny v hodnotení vecí.

  Argumentu, ktorý podal r rozumiem. Je to tak, lebo je to tak a my tomu máme veriť. Alebo neveriť, teda pochybovať. Ale keďže tento argument nevedie k ďalšiemu rozvíjaniu myšlienky, nebudem sa o to ani pokúšať.
  publikované: | autor: Gnaag (e-mail, web, autorizovaný)
 7. Akt stvorenia je aktom jednostrannej lásky...
  ...šťastná laska je ale láska obojstranná. Kierkegaard povedal, že láska medzi Bohom a človekom je od základu neštastná, lebo obaja sú si veľmi nerovní. Láska podobne ako priateľstvo sa možno môže dosiahnuť iba medzi seberovnými. A tá seberovnosť sa dosiahla zostupom.
  publikované: | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. Máme ďakovať diablovi?
  A pre ten zostup bol podľa básnika potrebný hriech, teda diabol. Diablovi by sme mali vo výsledku byť vďačný za to, že umožnil naplnenie božej lásky, ak tomu dobre rozumiem. Opäť presne podľa slov básnika: Naozaj potrebný bol hriech Adamov a Ó šťastná vina.

  Ale na tom, čo si povedal mi nesedí to, že neviem, ako sa líši akt lásky stvorením a akt lásky spasením. Je to z môjho pohľadu opäť jednostranné. Akurát, že tá druhá verzia je o čosi menej príjemná pre Boha, dôkaz lásky je teda o čosi väčší, ak sa to takto dá merať. Ale stále ide o nerovnosť v láske. Rovnosť je iba v prežívaní bolesti. Ak by mala byť láska rovná, očakával by som od človeka nejakú reciprocitu. Rovnaký akt lásky od človeka smerom k Bohu, ale nevidím ten súvis so spasením.

  Vráťme sa ale späť k mojej otázke, máme byť vďačný diablovi za to, že Boh zostúpil na zem? Pretože takto to napísal básnik.
  publikované: | autor: Gnaag (e-mail, web, autorizovaný)
 9. Spýtajme sa inak.
  ...,Máme byť vďačný nášmu nešťastiu, našim chorobám, násiliu druhých voči nám atď, za to že umožňujú naším priateľom, aby nám mohli pomôcť a preukázať nám tým svoju oddanosť a lásku? Asi nie.. nemôžeme byť veľmi vďačný nášmu nešťastiu. Môžme byť vďačný len svojim priateľom, že nám pomohli. Rovnako teda nemôžeme byť vďační diablovi, ale Bohu.
  publikované: | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 10. Akt lásky spasením...
  ..je tiež jednostranná záležitosť od Boha, ale dáva človeku poznanie, že aj Boh môže trpieť a umožňuje človeku konať skutky lásky už nie zo strachu pred Božím hnevom ale kôli tomu, že nechce aby Boh trpel. To je tá druhá polovica lásky.
  publikované: | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 11. Súhlasím, a teraz čo s tým citátom
  "Naozaj potrebný bol hriech Adamov, ktorý zotrela smrť Kristova! Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ!"

  Dobre, a teraz mi skús povedať, čo teda robí tento citát v liturgickom texte. Ten citát hovorí o vďačnosti vine, nie stvoriteľovi.
  publikované: | autor: Gnaag (e-mail, web, autorizovaný)
 12. je to asi naozaj trochu lahkovážne povedaný citát..
  ...asi podobne, ako keď si povieš, vďaka núdzi som spoznal priateľa. Neznamená to, že si vďačný núdzi, ale predsa si povedal vďaka núdzi.
  publikované: | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 13. Súhlas
  Súhlasím s tebou. Ďakujem za príjemnú debatu.
  publikované: | autor: Gnaag (e-mail, web, autorizovaný)
 14. Pochvala
  nazdar Gnaag, ako pekne sa vám so Sestkom podarilo uplatniť svoj zdravý rozum a nenechať sa pomýliť tou nie veľmi štastne formulovanou ódou toho básnika, blahoželám! :)
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 15. Ježiš nemal byť ukrižovaný, ukrižovanie bolo Satanovo víťazstvo
  Celý ten chválospev je nezmysel. Boh si jednoznačne želal, aby Adam a Eva dodržali Božie slovo a nepadli. Keby tak urobili, tak žijeme v Božom kráľovstve a žiaden mesiáš by nemusel prísť, lebo by sme žili v priamej prítomnosti Boha ako jedna veľká ľudská Božia rodina. Adam a Eva však padli (smilnili = jedenie ovocia), a preto Boh poslal mesiáša, aby ho ľudia prijali, jeho nasledovaním (nie prenasledovaním a ukrižovaním) sa zbavili pôvodného hriechu a spoločne vytvorili Božie kráľovstvo. Takže opäť si Boh želal, aby ľudia dodržali Jeho slovo a prijali Ježiša ako mesiáša. No nestalo sa tak, a keďže do Judáša vstúpil Satan, tak je jasné, že ukrižovanie bola Satanova vôľa a jeho víťazstvo (už od počatia sa ho Satan snažil zlikvidovať). Takže ten, čo zložil ten chválospev, vôbec nechápe Božiu vôľu a v podstate ním oponuje Božej vôli a vyzdvihuje Satanovu vôľu a jeho víťazstvo. A tak to robí aj väčšina kresťanov, a tým neustále spôsobuje Bohu a Ježišovu nevýslovnú bolesť. Ukrižovaním sa nič nezlepšilo, práve naopak, zhoršilo. Hriech sa nestratil, peklo nezaniklo a satan vládol ešte intenzívnejšie. Tuposť kresťanov je väčšia než nekonečný vesmír. Chudák Ježiš.
  Na zamyslenie:
  - Naozaj potrebný bol hriech Adamov, ktorý zotrela smrť Kristova. Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ!
  - Naozaj potrebný bol priestupok našich detí (že sa hrali so zápalkami a podpálili dom), ktorý zotrela smrť Hasičova (ktorého zabili, než začal hasiť). Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Hasič!
  publikované: | autor: Smutný Ježiš (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014